Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

Консалтингова лабораторія «ТЕРМА»

КЛ «ТЕРМА» організована в 1997 р. В 1999 р. лабораторія одержала свідчення (№026) на право проведення енергетичних обстежень підприємств і навчання енергетичному менеджменту.

Сфера інтересів – харчові технології.

Напрямок діяльності: науково-методологічна в області енергоефективності, консалтингові послуги з енергетичного менеджменту, наукові дослідження й практичні розробки принципово нового енергоефективного устаткування для харчових виробництв, пропагандистська робота з підвищення культури енергокористування при підготовці молодих фахівців, населення регіону.

Впроваджені на підприємствах регіону розробки КЛ «ТЕРМА»: теплоутилізатори, тепломасоутилізатори, кріоконцентратори, опріснювачі, зерносушильні установки.

Розробки лабораторії відрізняються високими теплотехнічними характеристиками.

На 91 об´єктах бюджетної сфери Одеського регіону впроваджені норми витрати енергоносіїв і програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.

У рамках КЛ «ТЕРМА» працює школа енергетичного менеджера. Навчальні аудиторії обладнані інтерактивними засобами навчання, комплексом віртуальних лабораторних робіт.

Слухачі навчаються навичкам найпростішого структурного підходу до системного аналізу при постановці й рішенні енерготехнологічних проблем харчових підприємств, бюджетної сфери, знайомлять із найпростішими способами, заснованими на підвищенні дисципліни й культури використання енергії.