Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Підготовка докторів філософії має на меті навчити і підготувати молодих дослідників до роботи в європейській і світовій науковій спільноті. Співпрацюючи із науковцями й колегами докторант не лише здобуває фахові знання, але й вчиться ініціювати та обґрунтовувати новаторські дослідження, презентує результати свого дослідження для вітчизняного та світового дослідницького середовища, здійснює пошук фінансування та управління науковими проектами, публікує результати досліджень в іноземних виданнях, професійно володіє англійською мовою.

Перед інститутом стоїть завдання не лише впровадження освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідними навчальними планами, але й створення інформаційної системи для прогнозування ринку праці (наявність вакансій, кваліфікаційні вимоги до фахівців, які надходитимуть від роботодавців, рейтинг працедавців, прогноз популярності спеціальностей тощо). Такий моніторинг потрібен для того, щоб знати, скільки, яких, з якими знаннями, уміннями, навичками та компетентностями готувати фахівців.

Основні принципи організації освітньої та наукової діяльності в галузі підготовки кадрів вищої кваліфікації у навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського:

 • підготовка шляхом дослідження, в основі якої лежать інтеграційні процеси науки і освіти, проведення міждисциплінарних наукових досліджень, взаємодія фундаментальних і прикладних напрямків дослідження;
 • концентрація інтелектуального капіталу з метою генерування ідей, нових знань та технологій і створення кінцевого продукту – конкурентного кадрового потенціалу;
 • розробка механізмів взаємодії фундаментальних та прикладних досліджень, класичних та модульних освітніх програм;
 • проведення міждисциплінарних досліджень, які мають інноваційний характер та містять інноваційні технології;
 • впровадження міжнародних науково-інноваційних програм, зв’язків, стандартів інтернаціоналізації освіти, реалізація схем мобільності, створення інтегрованих навчальних програм;
 • проведення аспірантських наукових досліджень в межах пріоритетних напрямків розвитку науки, державних програм і національних проектів;
 • запровадження на кафедрах інноваційних освітньо-наукових програм, які сприяють підвищенню якості фундаментальної та практичної складової фахової підготовки докторів філософії, відображають міждисциплінарний характер наукових досліджень;
 • залучення не лише кращих науковців ОНТУ, але і вчених провідних закордонних університетів до читання міждисциплінарних фахових дисциплін (в тому числі й on-line спецкурсів);
 • впровадження подвійного наукового керівництва;
 • формування банку ідей та сучасних технологій;
 • активізація впровадження та комерціалізація аспірантських наукових розробок;
 • залучення грантів на підтримку інноваційних проектів;
 • вдосконалення форм і методів відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури;
 • створення інтегрованих програм переходу від підготовки магістрів до підготовки докторів філософії, які базуються на науковій та інноваційній складових навчання;
 • використання потенціалу докторантів та аспірантів у виконанні науково-дослідницьких робіт;
 • удосконалення системи моніторингу виконання індивідуального плану роботи.

З правилами прийому до аспірантури можна ознайомитись за посиланням