Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.088.03

У навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики

ім. В.С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 41.088.03 (Наказ МОН України № 326 від 04.04.2018 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 • 05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання (технічні науки);
 • 14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (технічні науки).

Склад СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.088.03

Голова ради - Косой Борис Володимирович, д.т.н., доцент, директор Навчально- наукового інституту холоду, кріотехнології та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.

Заступник голови - Хмельнюк Михайло Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.

Вчений секретар - Мілованов Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.

Члени ради:

 • Артеменко Сергій Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Басок Борис Іванович, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.
 • Бошкова Ірина Леонидівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Вассерман Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.14.06.
 • Дорошенко Олександр Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
 • Железний Віталій Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Кравченко Михайло Борисович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
 • Лавренченко Георгій Костянтинович, д.т.н., професор, президент, Східноєвропейська асоціація виробників технічних газів «СИГМА», спеціальність 05.05.14.
 • Мазур Віктор Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Недоступ Вадим Іоанович, д.т.н., професор, Фізико- хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, спеціальність 05.14.06.
 • Петраш Віталій Дем`янович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 05.05.14.
 • Радченко Микола Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.14.
 • Роганков Віталій Борисович, д.ф-м.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Роженцев Андрій В`ячеславович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
 • Семенюк Юрій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06.
 • Симоненко Юрій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14. .
 • Тітлов Олександр Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
 • Якуб Євген Соломонович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 05 14.06.

Термін дії спеціалізованої вченої ради Д 41.088.03 до 31.12.2020 року.