Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

Вчена рада

Голова ради:  Косой Б.В. – директор навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

Заступник голови ради: Семенюк Ю.В. – зав каф. теплофізики та прикладної екології

Члени ради:

Хмельнюк М.Г. – зав. каф. холодильних установок і кондиціювання повітря

Мілованов В.І. – зав. каф. компресорів і пневмоагрегатів

Симоненко Ю.М. – зав. каф. кріогенної техніки

Бурдо О.Г. – зав. каф. процесів, обладнання та енергетичного менеджменту

Сергєєва О.Є. – зав. каф. фізики і матеріалознавства

Тітлов О.С. – зав. каф. теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Мазур В.О. – зав. каф. термодинаміки та відновлювальної енергетики

Крусір Г.В. – зав. каф. екології та природоохоронних технологій

Гоголь М.І. – начальник ПНДЛ ХТ

Іванова Л.О. –зав. каф. інж. графіки та техн.. дизайну

Дорошенко О.В. – проф. каф. термодинаміки та відновлювальної енергетики

Калініна Л.В. (секретар ради) – інженер 1 кат. НТЗтаМ

Ставничий В.М. - студент ФНТІМ

Коробко С.А. – студентка ФНГЕ

Положення про вчену раду