Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

Лабораторія-музей кріогенної техніки

Серед експонатів лабораторії-музею кріогенної техніки – установки, які демонструють закономірності процесів в умовах низького тиску та низьких температур. Представлені діючі апарати для кріомедичної практики, напівпровідники, тепловикористовуючі машини, в яких реалізовано цикл Стірлінга. В ретро-куточку десятки старих предметів, які відтворюють загальну еволюцію техніки від початку ХХ сторіччя до сьогодення. Поряд з радіолампами – «Multi Wafer», де на кремнієвій пластині відтворено сотні інтегральних мікросхем.

Науково-дослідна лабораторія комплексного вивчення теплофізичних властивостей технічно важливих речовин, наноматеріалів і харчової сировини та процесів тепломасообміну

Фундаментальні та прикладні НДР (за рахунок видатків загального фонду державного бюджету)

МК 12/02 «Термодинамічні властивості та аномальні явища переносу рідинних середовищ з наноструктурованими матеріалами» - спільно з проф. Мазуром В.А.

МК 12/04 «Дослідження, розробка та впровадження нанофлюїдів у холодильну промисловість для підвищення енергетичної ефективності устаткування».

Консалтингова лабораторія «ТЕРМА»

КЛ «ТЕРМА» організована в 1997 р. В 1999 р. лабораторія одержала свідчення (№026) на право проведення енергетичних обстежень підприємств і навчання енергетичному менеджменту.

Сфера інтересів – харчові технології.

Напрямок діяльності: науково-методологічна в області енергоефективності, консалтингові послуги з енергетичного менеджменту, наукові дослідження й практичні розробки принципово нового енергоефективного устаткування для харчових виробництв, пропагандистська робота з підвищення культури енергокористування при підготовці молодих фахівців, населення регіону.

Інженерний Центр кафедри кріогенної техніки

Інженерний Центр кафедри кріогенної техніки проводить дослідження в галузі новітніх кріогенних технологій видобування рідкісних газів і їх стабільних ізотопів. Лабораторна база кафедри дозволяє створювати та випробувати системи кріогенного забезпечення, що працюють в широкому інтервалі температур, включаючи рівень рідкого неону (Т=27К). Найбільш важливі технічні рішення захищені вітчизняними і зарубіжними патентами. В рамках договору з компанією KLA-Tencor Corporation до учбових та дослідних лабораторій передані унікальні прилади, які дозволяють відтворювати сучасні засоби управління низькотемпературними процесами. Кафедрою укладено госпдоговір з ТОВ «Кріоін Інжинірінг»на суму 860 тис. грн. для розробки ректифікаційної установки для комплексного очищення криптону і ксенону.

Проблемна науково-дослідна лабораторія з холодильної техніки

Проблемна науково-дослідна лабораторія з холодильної техніки (ПНДЛ ХТ) створена при Одеському технологічному інституті харчової і холодильної промисловості 10 листопада 1959 р. спільноюПостановою ЦККП України і Ради Міністрів Української РСР «Про заходи щодо поліпшенняпереробки худоби і птиці в Українській РСР». ПНДЛ ХТ функціонувала до 2012 р. при Одеській державній академії холоду, а з 01.09.2012 р. при Одеській національній академії харчових технологій. Засновником і першим науковим керівником лабораторії був ректор, доктор технічних наук, професор В.С. Мартиновський. За більш ніж 50-річну історію існування проблемну лабораторію очолювали провідні вчені: Нікульшин Руслан Костянтинович, Авдєєв Євгеній Степанович, Блещунов Олександр Володимирович, Карєв Валерій Іванович, Цвіговський Георгій Костянтинович, Хмаладзе Оріава Шотаєвіч. За ці роки проблемна лабораторія стала основою для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

З березня 2003 р. і по сьогодення проблемну лабораторією з холодильної техніки очолює кандидат технічних наук, ст.н.с. Гоголь Микола Іванович.