Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

Науково-дослідна лабораторія комплексного вивчення теплофізичних властивостей технічно важливих речовин, наноматеріалів і харчової сировини та процесів тепломасообміну

Фундаментальні та прикладні НДР (за рахунок видатків загального фонду державного бюджету)

МК 12/02 «Термодинамічні властивості та аномальні явища переносу рідинних середовищ з наноструктурованими матеріалами» - спільно з проф. Мазуром В.А.

МК 12/04 «Дослідження, розробка та впровадження нанофлюїдів у холодильну промисловість для підвищення енергетичної ефективності устаткування».

МК 13/02 «Структурні, термодинамічні та кінетичні властивості нанофлюїдів – нової генерації інтелектуальних робочих середовищ» - спільно з проф. Мазуром В.А.

МК 14/01 «Розробка і впровадження нанотехнологій у холодильну промисловість з метою інтенсифікації теплообміну при кипінні робочих тіл» (відповідальний виконавець – Ю.В. Семенюк);

МК 15/04с «Дослідження теплофізичних властивостей репульсивних клатратів» (відповідальний виконавець – Ю.В. Семенюк) - спільно з проф. Єрошенко В.А. (НТУ «Київський політехнічний інститут»).

МК 16/02 «Експериментальне дослідження та моделювання процесів кипіння нанохолодоагентів» спільно з проф. Хмельнюком М.Г.;

МК 16/03 «Дослідження стабільності та теплофізичних властивостей нанофлюїдів, перспективних для використання в холодильному та енергетичному обладнанні» спільно з д.т.н. Бошковою І.Л.

З червня 2015 р. виконується міжнародний проект «Icing Mitigation Studies and Technology with Applications to Security Systems» у рамках програми НАТО «Наука для миру та безпеки» (NATO’s Science for Peace and Security Programme).

Спільно з д.т.н. Бошковою І.Л. розпочато наукові дослідження щодо застосування RESS-технологій у нафтодобуванні.

Професійні зв’язки та співпраця з партнерами:

ПАТ «Український науково-дослідний i проектно-конструкторський інститут побутового машинобудування»; Спільне українсько-американське науково-виробниче підприємство «Нові матеріали і технології»; York University, Canada; Universite Libre de Bruxelles, Belgium; Thermophysics Research Center, USA; Zhejiang University Ningbo Institute of Technology, China.

Перелік експериментальних стендів

№ з/п

Назва

1

Дослідження в'язкості нанофлюїдів і розчинів холодоагент/мастило

2

Дослідження розчинності газів у рідинах

3

Дослідження критичних параметрів і поверхневого натягу рідин і нанофлюїдів

4

Дослідження тиску насиченої пари, густини й поверхневого натягу чистих речовин, розчинів та нанофлюїдів

5

Дослідження калоричних властивостей рідин, газів і нанофлюїдів

6

Дослідження показника заломлення рідин

7

Дослідження фазових рівноваг у розчинах і нанофлюїдах

8

Визначення молярної маси рідин

9

Дослідження тиску насиченої пари мастил

10

Дослідження теплопровідності рідин і нанофлюїдів

11

Дослідження процесів кипіння у вільному об'ємі

12

Дослідження процесів кипіння у вільному об'ємі з візуальним спостереженням

13

Дослідження процесів кипіння у трубі

14

Дослідження температури плавлення

15

Диспергування нанофлюїдних середовищ

16

Дослідження структури нанофлюїдних середовищ

17

Дослідження взаємодії нанофлюїдних середовищ із конструкційними матеріалами

18

Екстракція при надкритичних параметрах (RESS технологія)