Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

Інженерний Центр кафедри кріогенної техніки

Інженерний Центр кафедри кріогенної техніки проводить дослідження в галузі новітніх кріогенних технологій видобування рідкісних газів і їх стабільних ізотопів. Лабораторна база кафедри дозволяє створювати та випробувати системи кріогенного забезпечення, що працюють в широкому інтервалі температур, включаючи рівень рідкого неону (Т=27К). Найбільш важливі технічні рішення захищені вітчизняними і зарубіжними патентами. В рамках договору з компанією KLA-Tencor Corporation до учбових та дослідних лабораторій передані унікальні прилади, які дозволяють відтворювати сучасні засоби управління низькотемпературними процесами. Кафедрою укладено госпдоговір з ТОВ «Кріоін Інжинірінг»на суму 860 тис. грн. для розробки ректифікаційної установки для комплексного очищення криптону і ксенону.


Рис. 1. Новий блок отримання рідкого неону продуктивністю 5 дм3/год та кріостат для дослідження властивостей твердого Ne (справа).

Рис. 2. Установка для переробки низкопотенційних сумішей з метою вторинного використання ксенону (патенти РФ №№ 2584624 і 156185) 

Рис. 3. Блок ректифікаційних колон для розділення неону на ізотопні компоненти (патент 9,168,467 USA)